Rector Transition Updates

July 26, 2018

Sermon for the Tenth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 29, 2018 10:30 AM Proper 12B

Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. ἠκολούθει δὲ⸃ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ...

July 26, 2018

Sermon for the Tenth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 29, 2018 8:30 AM Proper 12B

ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחתו את בני עמון ויצרו על רבה ודוד יושב בירושלם:

And it came to pa...

July 23, 2018

Sermon for the Ninth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 22, 2018, 8:30 AM Proper 11B

האתה תבנה לי בית לשבתי: כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את במי ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן: בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדב...

July 17, 2018

Sermon for the Eighth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 15, 2018, 10:30 AM, Proper 10B

ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף: ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות  משם את ארון האלהים אשר נקרא שם שם יהוה צבאות ישב...

July 17, 2018

Sermon for the Eighth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 15, 2018, 8:30 AM, Proper 10B

ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίο...

July 12, 2018

Sermon for the Seventh Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 8, 2018 10:30 AM Proper 9B

:כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו
:המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו
:רעדה אחזתם שם חיל כיולדה
:ברוח קדים תשבר אניות תרשיש

For behold, the kings gathered.
...

July 12, 2018

Sermon for the Seventh Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 8, 2018 8:30 AM Proper 9B

οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς;...

July 2, 2018

Sermon for the Sixth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 1, 2018 10:30 AM, Proper 8B

:ממעמקים קראתיך יהוה
:אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני
:אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד
:כי עמך הסליחה למען תורא
 

Out of the depths I...

July 2, 2018

Sermon for the Sixth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
July 1, 2018, 8:30 AM, Proper 8B

καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς καὶ συνέθλιβον αὐτόν. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα...

June 26, 2018

Sermon for the Fifth Sunday After Pentecost
Trinity Church, Mt. Airy, NC
June 24, 2018, 10:30 AM, Proper 7B

διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ· σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ ἐγέ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

472 North Main Street | Mount Airy, NC | 27030 | Google Maps | (336) 786-6067